June 7, 2018

Coordonare santier

Coordonarea unui santier presupune

  • Implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor planului de sănătate şi securitate în muncă,
  • Armonizarea planurilor proprii ale antreprenorilor şi subantreprenorilor cu planul Beneficiarului
  • Coordonarea activităţii tuturor antreprenorilor şi subantreprenorilor din şantier privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor.