June 7, 2018

Securitate si Sanatate in Munca

 • Instructiuni proprii de instructaj în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
 • Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului;
 • Tematici de instructaj privind activitatile de sanatate si securitate în munca;
 • Decizii de numire in functie a lucratorilor desemnati;
 • Program de instruire-testare la nivelul societatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Intocmirea normativului cadru intern de acordare a echipamentului individual de protectie (stabilirea tipului de echipament de protectie necesar pe activitati si dotarea lucrãtorilor cu echipament de protectie);
 • Administrarea activitatii de medicina a muncii (programarea controlului medical obligatoriu si suplimentar);
 • Intocmirea fiselor de expunere la riscuri, pentru examenul medical de angajare;
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj în domeniul sanatatii si securitatii în munca;
 • Organizarea, efectuarea si supravegherea activitatii de instructaj în domeniul sanatatii si securitatii în munca: instructajul general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic respectiv instructajul la reluarea activitatii;
 • Semnalizarea la locul de muncã a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, locatia centrelor de prim ajutor, locatia mijloacelor de interventie etc;
 • Evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale;
 • Organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca;
 • Propuneri de masuri cu caracter tehnic, organizatoric si de alt tip, care trebuiesc luate pentru evitarea pericolului grav si iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific;
 • Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM;
 • Consultanta privind Legea 319/2006 si normele de aplicare;
 • Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, stingatoare, echipamente de protectie pentru lucratori;
 • Planuri de evacuare.