June 7, 2018

Situatii de urgenta | PSI – Prevenirea si Stingerea Incendiilor

 • Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • Elaborarea planului de interventie la incendii si a organizarii autoapararii impotriva incendiilor
 • Intocmirea, afisarea si actualizarea planurilor de depozitare pentru depozitele cu materiale periculoase clasificate astfel potrivit legii cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
 • Intocmirea si difuzarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor (liste, situatii, instructiuni, grafice, planuri)
 • Asigurarea dotarii cu afise, fise individuale de instruire necesare in procesul de instruire
 • Elaborarea si asigurarea implementarii tematicii orientative anuala, de instruire pe categorii de personal;
 • Elaborarea graficului anual, de instruire pe categorii de personal si locuri de munca si efectuarea instruirii;
 • Elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje si categorii de personal si efectuarea instruirii;
 • Elaborarea de teste sau chestionare privind verificarea cunostintelor insusite, dupa fiecare instruire;
 • Efectuarea instructajelor specifice pe categorii de personal;
 • Consemnarea efectuarii instructajelor in fisele individuale de instructaj;
 • Verificarea anuala a cunostintelor insusite sau ori de cate ori este nevoie